Werkwijze

Lucie Bartel

Coaching - Zijnsoriëntatie

Alles wat aandacht krijgt groeit

Werkwijze

De basis voor mijn begeleidingswerk is gelegd bij de School voor Coaching en de School voor Zijnsoriëntatie. Die laatste is een relatief nieuwe spirituele stroming en bestaat sinds 1985. Hans Knibbe heeft de Zijnsvisie ontwikkeld en is de grondlegger van de school.

Hij formuleert het ontstaan van de visie als volgt; 'Zijnsoriëntatie is voortgekomen uit mijn verlangen om psychologie en spiritualiteit niet van elkaar te scheiden, maar te benaderen als verschillende aspecten of dimensies van de totale persoon'.

Het is een visie die zich blijvend ontwikkelt en waarvan Hans Knibbe de belangrijkste inspirator is. Zijn belangrijkste inspiratiebron is het Tibetaans Dzochgen Boeddhisme. Zijn achtergrond is psychotherapeut.

 

Ik vind Zijnsoriëntatie een prachtige levensvisie die de wijsheid en inspiratie van het Tibetaans Boeddhisme koppelt aan de kennis van de westerse psychologie. Er zijn in Nederland inmiddels tientallen begeleiders actief, die georganiseerd zijn in een eigen Beroepsvereniging.

 

De werkwijze is inzichtgevend, omdat je gaat zien wie je bent en wat je wilt, ook in relatie met anderen. Door waar te laten zijn wat er is, door stil te staan bij wat er op dat moment is, krijg je zicht op de patronen die je belemmeren om te leven zoals je wilt en komt er rust in je leven.

In plaats van jezelf te bevechten, ga je jezelf begrijpen in de context van je geschiedenis. Mijn begeleiding is erop gericht dat je je weer kunt ontspannen mét alles wat er op dat moment in je leven i; je voelt zelfcompassie en compassievolle verbinding met precies zoals het leven zich op dat moment aandient, niet meer, niet minder. Zo ga e weer ruimte voelen en zien dat er andere perspectieven mogelijk zijn. Je wordt losser, vrijer en stralender.

Inmiddels heb ik ook andere Boeddhistische leraren bestudeerd zoals Tsultrim Allion met Free your Demons en Big Mind, Big Heart van Genpo Merzel. Ik mediteer bij Paula van Lammeren en volg Rianne van Rijsewijk en Paula van Lammeren in hun werk.

 

Literatuur

- 'Zijn en Worden' Over Zijnsorientatie en Levenskunst Hans Knibbe

- 'Geinspireerd leven en werken' Rianne van Rijsewijk en Paula van Lammeren

- 'Discipline van Geluk' Rianne van Rijsewijk en Paula van Lammeren

- 'Big Mind Big Heart' Genpo Merzel

- 'Open Mind Open Heart'Tsoknyi Rinpoche

- 'Radical acceptance' Tara Brach

- 'Free your demons' Tsultrim Alione